اصطلاحات پزشکی مربوط به سطح و عمق بدن

اصطلاحات پزشکی مربوط به عمق و سطح بدن

اصطلاحات مربوط به سطح و عمق بدن

Internal قسمت داخلی بدن یا سطح داخلی خود بدن

External سطح خارجی بدن

Deep عمق ، قسمتی که خیلی پایین‌تر و دورتر از سطح قرار گرفته باشد

Superficial سطحی ، قسمتی که نزدیک سطح قرار گرفته باشد

Parietal جداری

Cavum/Cavity حفره یا فضای توخالی

Thoracic cavity حفره سینه ای

Abdominal cavity حفره شکمی ، شکم

Pelvic cavity حفره لگنی

Flank پهلو

Mediastinum میان سینه مناطق و ربع‌های شکمی

Right upper quadrant RUQ ربع فوقانی راست

Left upper quadrant LUQ ربع فوقانی چپ

Right lower quadrant RLQ ربع تحتانی راست

Left lower quadrant LLQ ربع تحتانی چپ

وجوه و مناظر سمتی

Medial مربوط به وسط و خط وسط بدن

Superior قرار گرفته در بالا ، یا به طرف بالا

Inferior قرار گرفته در پایین، یا به طرف پایین

Anterior قسمت قدامی (Ante) سطح بدن

Posterior قسمت خلفی یا پشت (Post) سطح بدن

Distal دورتر از از مرکز یا ریشه یک عضو

Proximal نزدیک‌تر به مرکز یا ریشه یک عضو

Lateral مربوط به قسمت یا بخشی از بدن که دورتر از خط وسط واقع است

اصطلاحات معاینه بدنی

Inspection مشاهده

Palpation لمس

Auscultation سمع

Percussion دق

اصطلاحات تشخیص بیماری

Acute حاد

Chronic مزمن

Prognosis پیش آگهی

Sign علامت ، پدیده و اتفاق قابل مشاهده که حالت یک بیماری را می رساند

Symptom نشانه

Congenital مادرزادی

Trauma تروما ،ضربه و یا زخم

Skull جمجمه Os/Oste/Octeo/Ossa همگی به مفهوم استخوان می باشند

Articulation/Joint مفصل

Cartilage غضروف

Ligament رباط

اصطلاحات مربوط به استخوان ها

Frontal استخوان پیشانی

Occipital استخوان پس سری

Parietal استخوان آهیانه

Temporal استخوان گیجگاهی

Sphenoid استخوان شب پره

Ethmoid استخوان اتنویید (استخوان پرویزنی یا غربال)

Facial استخوان های مربوط به صورت

Nasal استخوان بینی

Septum سپتوم ، دیواره بینی

Zygomatic استخوان گونه

Palatine استخوان کام

Maxilla استخوان فک بالا

Mandible استخوان فک پایین

Vertebra مهره

Clavicle استخوان ترقوه

Scapula استخوان کتف

Humerus استخوان بازو

Radius استخوان رادیوس یا زند زبرین

Ulna استخوان زند زیرین

Carpal استخوان‌های مچ که هشت عدد می‌باشند

Metacarpal پنج استخوان نزدیک به مچ در هر دست

Phalanges استخوان های انگشتان

Sternum جناغ ، استرنوم

Ziphoid زائده گزیفویید که در انتهای تحتانی جناغ است

رسانه های همکار
استفاده از مطالب دیجی جراح پلاس برای مقاصد غیرتجاری با ذکر نام دیجی جراح پلاس و لینک به منبع بلامانع است. حقوق این سایت به شرکت امین تجارت آریان (فروشگاه آنلاین دیجی‌جراح) تعلق دارد.
محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد.
×