آناتومی ستون مهره ای

ستون مهره ای (Vertebral Column)

ستون مهره ای محور اسکلت را ایجاد می کند و از نخاع محافظت می کند و شامل ۴۴ قطعه استخوان نامنظم به نام مهره است که توسط دیسکهای بین مهره ای به هم متصل اند.

چهار انحنا به ترتیب از بالا به پایین در ستون مهره ها:

  • انحنای گردنی با تحلب به جلو
  • انحنای سینه ای با تحدب به عقب
  • انحنای کمری با تحدب به جلو
  • انحنای خاجی یا تحلب به عقب

ستون مهره ای شامل ۵ ناحیه به شرح زیر است:

  • ناحیه گردن (Cervical): شامل هفت مهره ( C1 – C۷ )
  • ناحیه سینه ای (Thoracic): شامل دوازده مهره ( T1-T۱۲ )
  • ناحیه کمر(Lumbar): شامل پنج مهره ( L1_L5)
  • ناحیه خاجی (SaCTUm): شامل پنج مهره متصل به همه ( S1_S5 )
  • ناحیه دنبالچه (Coccyx): شامل چهار مهره متصل به هم ( Co1 – Co۴ )

ویژگی های عمومی مهره ها

هر مهره از یک جسم، یک قوس مهره ای و دو پایه تشکیل شده است.

جسم Corpus:

جسم مهره تقریبا استوانه ای شکل است ولی در نواحی مختلف تغییر می کند. به طور کلی از بالا به پایین ارتفاع و حجم جسم مهرهها افزایش می یابد. سطح فوقانی و تحتانی جسم مهره ها پهن شده و دیسک بین مهرهای بین جسم مهرهها قرار می گیرد.

قوس مهره شامل دو تا ورقه (Lamina)  که در عقب به هم جوش میخورلد و زانده شوکیازالده خاری) Spinous Process را می سازنده زوائد غرضی Transverse Process که در طرفین جسم شهره قرار دارند. دو رویه مفصل فوقانی و دو رویه مفصلی تحتانی که با بویه های مفصلی مهره بالا و پایین خود متصل می شوند سه پایه وآPedic محل اتصال قوس به جسم مهره است.

جسم مهره ها
جسم مهره ها

سوراخ مهره ای:

هر مهره در وسط دارای سوراخی بنام سوراخ مهره ای است. مجرای کانال مهره ای: وقتی مهره ها با هم مفصل می شونده از مجموعه سوراخ های مهره ای که در امتداد هم قرار می گیرنده مجرایی بوجود می آید که نخاع درون آن قرار می گیرد.

سوراخ بین مهره ای:

طرفین جسم مهره بریدگی هایی وجود دارد که وقتی مهره ها با هم مفصل می شوند، این بریدگیها یکدیگر را کامل می کنند و سوراخ های بین مهره ای را ایجاد می کنند. شاخه های اعصاب نخاعی از طریق این سوراخها خارج می شوند و به قسمتهای مختلف بدن می روند.

اطلس (Atlas (C۱ :

اولین مهره گردنی است. ویژگی های آن شامل فاقد تنه و زائده شوکی است (وجود تکمه خلفی) دارای قوس قدامی و خلفی – دو توده طرفی – زوائد عرضی کوچک . سوراخهای عرضی – سطوح مفصل فوقانی و تحتانی.

 اکسیس( آسه) ( Axis (C۲ :

دومین مهره گردنی است و ویژگی های آن شامل of puus jl (Dens) Odontoid process زوائد عرضی کوچک – سوراخهای عرضی۔ سطوح مفصلی فوقانی و تحتانی ” زائده خاری دوشاخه

 ویژگیهای C3- C6 :

جسم مهرهای کوچک و بیضی شکل، سوراخ مهرهای بزرگ و مثلثی شکل زوائد شوکی کوتاه و دوشاخه سوراخ عرضی (محل عبور عروق مهره ای)

ویژگیهای C7:

جسم مهرهای کوچک و بیضی شکل سوراخ مهرهای بزرگ و مثلثی شکل زوائد شوکی بلند (دوشاخه نئسته سوراخ عرضی کوچک عروق مهرهای عبور نمی کنند)

مهره های کمری (L۱ – L۵ : (Lumbar

ویژگی های مهره های کمری عبارتند از جسم مهرهای حجیم و درشت و کلیوی شکل سوراخ مهرهای بزرگ و مثلثی شکل زوائد شوگی کوتاه و ضخیم و چهارگوش و عمود بر جسم مهره زوائد عرضی دراز و باریک و مستقیم به سمت خارج .

مهره های سینه ای (T۱ -T۱۲ :(Thoracic

ویژگیهای مهره های سین های عبارتند از جسم مهره ای متوسط و قلبی شکل، سوراخ مهره ای نسبتا کوچک و گرد، زوائد شوکی بلند و متمایل به پایین، فاقد سوراخ عرضیه وجود رویه مفصلی روی تنه مهره ها یک یا دو عدد)، وجود رویه مفصلی بوی تواند عرضی مهره ها به جز T11 _ T12

خاجی Sacrum

در عقب بین دو استخوان لگن و زیر پنجمین مهره کمر (L5) دارد. از اتصال بنچ مهره به یکدیگر به وجود آمده است. مثلثی شکل است. دارای سطح قدامی (مقعر و صاف و خلفی محدب و ناصاف) و دو سطح طرفی است قاعده آن بالا قرار دارد و راس آن پایین استا۔

دنبالچه Coccyx

استخوانی مثلثی شکل و کوچک استان از جوش خوردن ۴ مهره انتها پی بوجود آمده است قاعده آن با راس ساكروم مفصل می شود در طرفین قاعده استخوان دو زائده به نام شاخ های دنبالجه به بالا کشیده شده اند و توسط ربطهای بین شاخی با شاخ های خاجی متصل می شوند. راس استخوان آزاد است

رسانه های همکار
استفاده از مطالب دیجی جراح پلاس برای مقاصد غیرتجاری با ذکر نام دیجی جراح پلاس و لینک به منبع بلامانع است. حقوق این سایت به شرکت امین تجارت آریان (فروشگاه آنلاین دیجی‌جراح) تعلق دارد.
محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد.
×